ss-01 (4).png
獻愛母親節
輕鬆搭車Easy購
新用戶 輸入序號「Hanshin
享首次乘車 2 趟 150 元 車資折抵
|新用戶限定|限高屏地區使用|期效至2018.05.31

現有用戶 持漢神超集卡,至漢神兩館卡友中心過卡,
即可獲得「 母親節限量卡片 」以及「 2 趟 7 折 」乘車優惠唷!
|優惠限漢神巨蛋或漢神百貨上下車使用|期效至2018.05.27 23:59

貼心小提醒:
新用戶先輸入新用戶優惠序號,再輸入現有用戶優惠序號,方能同時享有兩項優惠唷!

🎉更多漢神加碼活動🎉

漢神扣點換優惠
使用會員點數 30 點
即可兌換 Uber 1 趟 100 元 乘車金
|每人每卡僅限兌換一次|兩館各限量300份|
|每組 Uber 帳號僅限使用一次該優惠


使用會員點數 60 點
即可兌換 Uber 2 趟 100 元 乘車金
|每人每卡僅限兌換一次|兩館各限量150份|
|每組 Uber 帳號僅限使用一次該優惠簡單三步驟.jpg
注意事項:
  • 優惠時間限制皆於輸入後備註於App內優惠欄位,逾期自動失效。
  • 叫車與下車時間皆須在優惠時間內,優惠方可折抵。
  • 單趟車資超出之差額須使用者自付。
  • 本優惠僅限指定區域使用,上車及下車地點皆須在指定區域。
  • 優惠採後進先出原則,乘車折扣將以後輸入之優惠優先折扣。
  • 本優惠不得與其他優惠併用,若對行程有任何疑問,請利用App內建幫助功能回報問題。